Patakaran sa Pagkapribado

Huling binago – ika-21 ng Hunyo 2023

Panimula

Ang iyong privacy ay mahalaga sa amin !!

Ang Xoxoday ay nakatuon na igalang ang iyong privacy habang ginagamit ang aming website at mga produkto.  Ang Patakaran sa Pagkapribado ng Xoxoday na ito ("Patakaran") ay tumutukoy sa mga kinakailangan upang matiyak ang pagsunod sa naaangkop na mga batas at regulasyon sa privacy ng data na naaangkop sa koleksyon, paggamit, at paghahatid ng Personal na Data at Sensitibong Personal na Data para sa impormasyong nakolekta namin tungkol sa iyo.

Ang website na ito ay pinatatakbo ng Nreach Online Services Private Limited, isang Private Limited Company na tinutukoy din bilang Xoxoday ("kami","kami" o "aming"). Ang patakaran sa privacy na ito ("Patakaran") ay nagpapaliwanag kung paano namin kinokolekta, ginagamit at ibinubunyag ang impormasyon tungkol sa aming mga gumagamit kapag ginamit mo ang aming mobile application (ang "App"), ang aming Web site (ang "Site") at iba pang mga online na produkto at serbisyo na nag uugnay sa Patakaran na ito (sama sama, ang "Serbisyo"). Tinutukoy namin sa buong Patakaran na ito ang aming mga gumagamit bilang "User," "ikaw," o "iyong," at tinutukoy din namin ang mga gumagamit bilang, "Mga Potensyal na Customer" upang tukuyin ang mga bumibisita o site o humihingi ng impormasyon tungkol sa aming Mga Serbisyo, "Customer Company" upang tukuyin ang aming customer ng organisasyon, at "Empleyado ng Gumagamit" upang tukuyin ang mga indibidwal na empleyado ng Customer Company na mga gumagamit ng App, ang Site, at ang Serbisyo sa pamamagitan ng kanilang employer. 

Sa paggamit ng Serbisyo, pumapayag ka sa aming koleksyon, paggamit at pagsisiwalat ng iyong personal na impormasyon tulad ng inilarawan sa Patakaran na ito. Ang pagprotekta sa mga karapatan sa privacy ng mga paksa ng data at pag iingat sa kanilang Personal na Data ay itinuturing na ngayon bilang isang pangunahing karapatan ng isang indibidwal at isang legal na kinakailangan sa maraming bahagi ng mundo, pagiging isang pandaigdigang organisasyon, iginagalang ang privacy ng mga paksa ng data at nakatuon sa pagsunod sa naaangkop na mga batas sa privacy ng data at mga batas (kabilang ang ngunit hindi limitado sa EU General Data Protection Regulation 2016/679, Batas sa Pagkapribado ng Consumer ng California/Batas sa Pagkapribado ng California, Ang Batas sa Pagkapribado 1988 (Australia) Batas sa Proteksyon ng Data 2018 (UK), Batas sa Teknolohiya ng Impormasyon 2000 na binasa kasama ang Information Technology (Makatwirang Mga Kasanayan at Pamamaraan sa Seguridad at Sensitibong Personal na Data o Impormasyon) Mga Tuntunin, 2011 at iba pang naaangkop na mga batas sa privacy sa lawak na nalalapat ang mga ito sa pagproseso ng data ng Xoxoday at mga operasyon ng negosyo) (ang "Mga Batas sa Privacy ng Data").

Seryoso namin ang iyong privacy. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Patakaran na ito o tungkol sa privacy sa Xoxoday, mangyaring makipag ugnay sa amin sa [email protected].

Ang patakaran sa privacy na ito ay naglalarawan:

 • Ang impormasyon na kinokolekta namin, kung paano namin ginagawa ito at ang mga layunin ng aming koleksyon.
 • Paano Namin ginagamit at kanino Namin ibinabahagi ang gayong impormasyon.
 • Paano mo ma access at mai update ang naturang impormasyon.
 • Ang mga pagpipilian na maaari mong gawin tungkol sa kung paano Namin kinokolekta, ginagamit at ibinabahagi ang iyong impormasyon.
 • Paano Namin pinoprotektahan ang impormasyon na iniimbak namin tungkol sa iyo
 • Pinagsama sama o scrape ang anumang nilalaman, data, o iba pang impormasyon mula sa Website upang pagsamahin o ipakita na may materyal mula sa iba pang mga site o sa isang pangalawang site nang walang aming express nakasulat na pahintulot.
 • Kung na access mo ang aming Mga Serbisyo mula sa isang third party na site, maaaring kailanganin mong basahin at tanggapin din ang mga tuntunin ng serbisyo at patakaran sa privacy ng third party.

Mga Kahulugan

Ang kahulugan ng ilan sa mga terminong ginagamit sa Patakaran ay ipinaliwanag sa ibaba:

 • Personal na Data :
  Anumang impormasyon ng "Paksa ng Data" na maaaring makatwirang iugnay o maiugnay sa isang makikilalang likas na tao o maaaring isama ang sinumang maaaring makilala, nang direkta o hindi direkta, lalo na sa pamamagitan ng pagtukoy sa isang tagatukoy tulad ng isang pangalan, isang numero ng pagkakakilanlan, data ng lokasyon, isang online na tagatukoy o sa isa o higit pang mga kadahilanan na tiyak sa pisikal, pisyolohikal, pang ekonomiya, pangkultura o panlipunang pagkakakilanlan ng likas na taong iyon.

 • Personal na Impormasyon (naaangkop lamang sa mga residente ng California) :
  Ang impormasyon na nauukol sa mga residente ng California na tumutukoy, nauugnay sa, naglalarawan, ay makatwirang may kakayahang maiugnay, o maaaring makatwirang maiugnay, nang direkta o hindi direkta, sa isang partikular na mamimili o sambahayan, ngunit hindi kasama ang impormasyon na naaayon sa batas mula sa mga talaan ng pederal, estado o lokal na pamahalaan, ni hindi kasama ang "deidentifed" o "pinagsama samang impormasyon ng customer" habang ang mga terminong iyon ay tinukoy alinsunod sa Privacy ng Consumer ng California Act/California Privacy Rights Act (CCPA/CPRA).

 • Sensitibong Personal na Data :
  Tinukoy bilang anumang impormasyon na nagbubunyag ng isang natukoy o nakikilalang likas na pinagmulan ng tao o etniko, mga opinyon sa pulitika, relihiyoso o pilosopiko na paniniwala, pagiging miyembro ng unyon ng kalakalan, at ang pagproseso ng impormasyong genetiko, impormasyong biometric para sa layuning natatanging matukoy ang isang likas na tao, data hinggil sa kalusugan, o impormasyon hinggil sa buhay ng kasarian o sekswal na oryentasyon ng isang indibidwal, at data na may kaugnayan sa mga pagkakasala, o mga kriminal na convictions.

  Sa paggalang sa mga residente ng California, bilang karagdagan sa nauna, ang termino ay kinabibilangan din ng pambansang pinagmulan o ninuno, sekswal na oryentasyon, sex (kabilang ang, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, at pagpapahayag ng kasarian), pagbubuntis, panganganak at mga kondisyong medikal na may kaugnayan sa parehong, edad, pisikal o mental na kapansanan, katayuan ng beterano, impormasyong genetiko at pagkamamamayan.

 • Proseso, Mga Proseso, Naproseso o Pagproseso :
  Nangangahulugan ng anumang operasyon o hanay ng mga operasyon na kung saan ay isinasagawa sa Personal na Data o Personal na Impormasyon o Sensitive Personal Data o sa mga hanay ng Personal na Data o Personal na Impormasyon o Sensitive Personal Data, man o hindi sa pamamagitan ng awtomatikong paraan, tulad ng koleksyon, pagtatala, organisasyon, structuring, imbakan, pagbagay o pagbabago, pagkuha, konsultasyon, paggamit, pagsisiwalat sa pamamagitan ng paghahatid, pagpapalaganap o kung hindi man paggawa ng magagamit, pagkakahanay o kumbinasyon, paghihigpit, pagbura o pagkawasak.

 • Pahintulot :
  Anumang malayang ibinigay, tiyak, alam, at walang malinaw na indikasyon ng mga kagustuhan ng Paksa ng Data kung saan ang Pagproseso ng kanilang Personal na Data, Personal na Impormasyon at / o Sensitibong Personal na Data sa pamamagitan ng isang pahayag o sa pamamagitan ng isang malinaw na pagkilos ng pagpapatibay, ay nangangahulugan ng kasunduan sa pagproseso ng kanilang Personal na Data, Personal na Impormasyon at / o Sensitibong Personal na Data.

 • Paksa ng Datos :
  Nauugnay sa isang partikular na likas na tao (ibig sabihin, isang natukoy o nakikilalang likas na tao na nauugnay sa Personal na Data. Sa kaso ng isang menor de edad/ indibidwal na may kapansanan sa pag iisip, ang paksa ng data ay kinakatawan ng isang legal na kinatawan (magulang / tagapag alaga).

  Para sa layunin ng kalinawan ng Patakaran na ito, ang "Data Subject" ay nangangahulugang Xoxoday kasalukuyan at nakaraang mga empleyado, mga prospective na kandidato, kasalukuyang, prospective at nakaraang mga tauhan ng customer, kasalukuyan at nakaraang mga tauhan ng kasosyo / vendor, mga bisita sa website, mga sub kontratista at mga bisita.

  Ang Xoxoday ay hindi nangongolekta ng Personal na Data / Personal na Impormasyon at Sensitibong Personal na Impormasyon mula sa Mga Paksa ng Data na wala pang 18 taong gulang. Para sa layunin ng CCPA / CPRA, ang Data Subject ay dapat isama ang mga residente ng California.

 • Controller ng Data :
  Nangangahulugan ng isang tao o organisasyon na (alinman sa nag iisa, o magkasama, o sa karaniwan) ay tumutukoy sa mga layunin kung saan at ang paraan kung saan ang anumang Personal na Data ay, o ay upang maging, Naproseso. Para sa mga layunin ng Patakaran na ito, ang mga sanggunian sa Data Controller ay nangangahulugang mga sanggunian sa Xoxoday at mga kaakibat nito, kung saan may kaugnayan.

 • Processor ng Data :
  Ay isang tao o organisasyon na Nagpoproseso ng Personal na Data sa ngalan ng at sa ilalim ng pagtuturo ng Data Controller.

 • Third Party :
  Kaugnay ng Personal na Data o Personal na Impormasyon o Sensitive Personal Data ay nangangahulugang sinumang tao maliban sa Paksa ng Data, ang Data Controller, o anumang Data Processor o iba pang tao na awtorisadong magproseso ng data para sa Data Controller.

Personal na Impormasyon na kinokolekta at pinoproseso namin at kung paano namin ito ginagamit

Impormasyon na kinokolekta namin mula sa kumpanya ng customer

Kapag ang isang Customer Company ay nagpapahiwatig ng interes sa aming Serbisyo, kinokolekta namin ang sumusunod na impormasyon sa pamamagitan ng aming form ng pag sign up: buong pangalan, email address, pangalan ng kumpanya at numero ng telepono. Kinokolekta namin ang impormasyong ito sa pamamagitan ng isang landing page na maaaring ma access ng isang interesadong Customer Company sa pamamagitan ng mga form sa iba't ibang mga serbisyo ng direktoryo na detalyado sa aming Third-Party Provider.

Personal na data na kinokolekta namin mula sa mga gumagamit ng empleyado

Kinokolekta namin ang impormasyon ng human resource ("HR"), at iba pang impormasyon tungkol sa mga Employee User, mula sa Customer Company, at sa opsyon ng Customer Company, tulad ng: buong pangalan, email address, numero ng telepono o anumang iba pang impormasyon na maaaring kailanganin paminsan minsan. Ang Data na ito ay ibinigay ng departamento ng HR ng Customer Company nang direkta o hindi direkta sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Xoxoday na ikonekta ang mga sistema ng customer tulad ng HRMS, Single sign on system atbp, at na load at pinananatili sa aming system upang payagan ang analytics. Tulad ng nabanggit sa itaas, kinokolekta namin ang ilang impormasyon ng HR tungkol sa Mga Gumagamit ng Empleyado nang direkta mula sa Customer Company. 

Kapag sinasagot ng mga Empleyado ang mga survey o nakikipag usap sa mga kabarkada sa App, Site, o System sa pamamagitan ng pagboto sa mga survey o pagsali sa mga pag uusap sa teksto sa pagitan ng mga kabarkada, kinokolekta namin ang mga opinyon ng empleyado mula sa mga Gumagamit ng Empleyado. Ang mga boto o komento ng Employee User ay konektado sa kanilang mga may akda. Kapag bumibisita ang isang User sa aming Site, gumagamit kami ng ilang data sa pagsubaybay ("Impormasyon sa Pagsubaybay"). Ginagamit namin ang Google Analytics at Freshdesk para sa Impormasyon sa Pagsubaybay.

Ang sumusunod na Impormasyon sa Pagsubaybay ay nakolekta: email address, ID ng aparato, IP address. Kinokolekta namin ang iyong email address, IP address at impormasyon ng aparato, nang direkta sa pamamagitan ng pagsasama ng kanilang sdk / pixel o anumang iba pang impormasyon na maaaring kailanganin paminsan minsan. Ang Impormasyon sa Pagsubaybay ay kinokolekta sa pamamagitan ng Site at ng aming mga web-application, pati na rin sa pamamagitan ng aming iOS at android implementations.

Impormasyon sa pagbabayad

Kung ang isang third party ay hindi nagbabayad para sa serbisyo sa iyong ngalan, Kokolektahin namin ang pagsingil at impormasyon sa pananalapi na kinakailangan upang maproseso ang iyong mga singil para sa mga serbisyo ng Xoxoday na nangangailangan ng pagbabayad, na maaaring kabilang ang iyong mga postal at e mail address. Maaari ring matanggap ng Xoxoday ang impormasyon sa pagsingil at pagbabayad na ibinibigay mo kapag ang iyong pagbili ay naproseso ng ibang partido, tulad ng PayPal atbp. Ipinapaliwanag ng aming Mga Tuntunin ng Serbisyo ang aming mga patakaran at mga tuntunin na may kaugnayan sa aming mga singil at mga kasanayan sa pagsingil. Mangyaring tandaan na ang pagtatatag ng isang account sa isang third party na processor ng pagbabayad, tulad ng PayPal atbp, ay maaari ring sumailalim sa karagdagang mga patakaran.

Impormasyon sa teknikal at paggamit

Kapag na-access mo ang aming mga website o ginamit ang aming Mga Serbisyo, nangongolekta kami -

 1. Ilang teknikal na impormasyon tungkol sa iyong mobile device o computer system, kabilang ang IP Address at mobile device ID; at
 2. Mga istatistika ng paggamit tungkol sa iyong mga pakikipag ugnayan sa Serbisyo. Ang impormasyong ito ay karaniwang nakolekta gamit ang mga file ng log ng server o mga file ng web log ("Mga Log File"), mga kit ng pag unlad ng software ng mobile device at mga teknolohiya sa pagsubaybay tulad ng cookies ng browser upang mangolekta at suriin ang ilang mga uri ng teknikal na impormasyon. Ang ilan sa mga cookies na inilalagay ng Serbisyo sa iyong computer ay naka link sa iyong (mga) numero ng ID ng gumagamit.

Cookies at awtomatikong koleksyon ng impormasyon

Kapag na-access mo ang Serbisyo, kinokolekta namin ang ilang teknikal na impormasyon para -

 1. Suriin ang paggamit ng aming mga site at serbisyo;
 2. Magbigay ng mas personal na karanasan; at 
 3. Pamahalaan ang mga testimonial.
 4. Maaari mong itakda ang iyong web browser upang balaan ka tungkol sa mga pagtatangka na maglagay ng cookies sa iyong computer o limitahan ang uri ng cookies na pinapayagan mo.

 

Iba pang mga mapagkukunan

Maaari kaming mangolekta o makatanggap ng impormasyon mula sa iba pang mga mapagkukunan kabilang ang mga third party na nagbibigay ng impormasyon. Ang impormasyong ito ay gagamitin upang madagdagan ang iyong profile - lalo na upang matulungan kang kumonekta at ang iyong mga kaibigan. Ito ay isasasama sa iba pang impormasyon na kinokolekta namin.

Paano namin ginagamit ang impormasyong kinokolekta namin

Sa pangkalahatan, kinokolekta, iniimbak, at ginagamit namin ang iyong impormasyon upang magbigay sa iyo ng isang ligtas, makinis, mahusay, at na customize na karanasan. Halimbawa, maaari naming gamitin ang impormasyong nakolekta mula sa iyo sa alinman sa isa o higit pa sa mga sumusunod na paraan:

 • Magbigay, magpanatili, at pagbutihin ang aming Serbisyo.
 • Magbigay at maghatid ng Serbisyo Customer Company kahilingan at configure, proseso ng mga transaksyon at magpadala sa iyo ng mga kaugnay na impormasyon, kabilang ang mga kumpirmasyon.
 • Siyasatin ang mga isyu sa system na nakakaapekto sa aming kakayahang magbigay ng Serbisyo sa mga Gumagamit.
 • Magpadala sa iyo ng mga teknikal na abiso, update, kumpirmasyon, alerto sa seguridad at suporta at mga mensahe sa administratibo.
 • Tumugon sa iyong mga komento, katanungan at kahilingan at magbigay ng serbisyo sa customer.
 • Makipag usap sa mga Kumpanya ng Customer sa iyo tungkol sa mga produkto, serbisyo, alok, promosyon, gantimpala, at mga kaganapan na inaalok ng Xoxoday at iba pa, at magbigay ng balita at impormasyon na sa tingin namin ay magiging interesado sa iyo.
 • Subaybayan at suriin ang mga uso, paggamit, at mga aktibidad kaugnay ng aming Serbisyo at pagbutihin at i personalize ang Serbisyo.
 • I personalize at pagbutihin ang Serbisyo, nilalaman o mga tampok na tumutugma sa mga profile o interes ng gumagamit.
 • Mag link o pagsamahin sa impormasyon na nakukuha namin mula sa iba upang makatulong na maunawaan ang iyong mga pangangailangan at magbigay sa iyo ng mas mahusay na serbisyo.
 • Ikonekta ka sa iba pang mga gumagamit sa iyong Mga Contact.

Hindi kami magbebenta, magrenta, o magbabahagi ng Personal na Data sa mga third party sa labas ng aming kumpanya nang walang pahintulot mo, maliban sa mga sumusunod na paraan:

Pagpapatupad ng batas at mga panloob na operasyon

Ang Personal na Data ay maaaring ibigay kung saan kami ay kinakailangang gawin ito sa pamamagitan ng batas, o kung naniniwala kami sa mabuting pananampalataya na ito ay makatwirang kinakailangan.

 1. Upang tumugon sa mga claim na ipinahayag laban sa Xoxoday o upang sumunod sa legal na proseso (halimbawa, mga kahilingan sa pagtuklas, subpoena o warrants);
 2. Upang ipatupad o pangasiwaan ang aming mga patakaran at kasunduan sa mga gumagamit.
 3. Para sa pag-iwas sa pandaraya, pagtatasa ng panganib, pagsisiyasat, suporta sa customer, pag-unlad ng produkto at pag-de-bugging ng mga layunin; o
 4. Upang maprotektahan ang mga karapatan, ari arian, o kaligtasan ng Xoxoday, ang mga gumagamit nito o mga miyembro ng pangkalahatang publiko. 
 5. Gagamitin namin ang mga komersyal na makatwirang pagsisikap upang ipaalam sa mga gumagamit tungkol sa pagpapatupad ng batas o iniutos ng korte ang mga kahilingan para sa data maliban kung iba ang ipinagbabawal ng batas.
 6. Gayunpaman, wala sa Patakaran sa Pagkapribado na ito ang naglalayong limitahan ang anumang mga legal na pagtatanggol o pagtutol na maaaring mayroon ka sa anumang kahilingan ng third party na pilitin ang pagsisiwalat ng iyong impormasyon.

Mga tatanggap ng data, paglipat, at pagsisiwalat ng Personal na Impormasyon

Hindi ibinabahagi ng Xoxoday ang iyong Personal na Impormasyon sa mga third party para sa kanilang mga layunin sa direktang marketing

Inilalaan namin ang karapatang gamitin o ibunyag ang iyong Personal na Impormasyon kung kinakailangan ng batas o kung makatuwirang naniniwala kami na ang paggamit o pagsisiwalat ay kinakailangan upang maprotektahan ang aming mga karapatan, protektahan ang iyong kaligtasan o ang kaligtasan ng iba, siyasatin ang pandaraya, o sumunod sa isang batas, utos ng hukuman, o legal na proseso.

Paglipat ng negosyo

Ang Xoxoday ay maaaring magbenta, maglipat, o kung hindi man ay magbahagi ng ilan o lahat ng mga ari arian nito, kabilang ang iyong Personal na Data, kaugnay ng isang pagsasanib, pagkuha, muling pagsasaayos o pagbebenta ng mga ari arian o sa kaganapan ng pagkabangkarote. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, gagamitin ng Xoxoday ang komersyal na makatwirang pagsisikap upang ipaalam sa mga gumagamit nito kung ang kanilang personal na impormasyon ay isiwalat o ililipat at / o nagiging napapailalim sa ibang patakaran sa privacy.

Ikatlo – mga partido 

Minsan ay nakikipagkontrata kami sa iba pang mga kumpanya at indibidwal upang magsagawa ng mga function o serbisyo sa aming ngalan, tulad ng pagpapanatili ng software, pag host ng data, pagpapadala ng mga mensahe sa email, atbp. Kinakailangang kailangan naming ibahagi ang iyong Personal na Data sa mga naturang third party na maaaring kailanganin upang maisagawa ang kanilang mga function. Gumagawa kami ng mga kinakailangang hakbang upang matiyak na ang mga partidong ito ay tumatagal ng pagprotekta sa iyong privacy nang seryoso tulad ng ginagawa namin, kabilang ang pagpasok sa Data Processing Addendum (s), EU Model Clauses at / o pagtiyak na ang mga third party na ito ay may sertipikasyon ng EU US at Swiss US Privacy Shield.

Paano po ba protektado ang data ko

Nagpatupad kami ng makatwirang mga hakbang sa administratibo, teknikal, at pisikal na seguridad upang maprotektahan ang iyong personal na impormasyon laban sa hindi awtorisadong pag access, pagkawasak, o pagbabago. Halimbawa:

 • SSL encryption (https) kung saan kami nakikitungo sa personal na data. Ang Personal na Data ay naka encrypt sa transit gamit ang https / ssl / tls at naka encrypt sa pahinga. Ang aming database ay naka encrypt, at ang data na inilipat sa pamamagitan ng sftp ay naka encrypt gamit ang PGP.
 • Proteksyon ng password sa iyong account.
 • Pag ikot ng mga code ng pag verify upang ma access ng ilang mga partido.
 • Ang data ay pinananatiling naka secure, naka encrypt na mga server.
 • Paghihigpit sa pag access ng mga kawani sa Personal na Data, protektado ng mga log ng password at dalawang factor na pagpapatunay.
 • Mga Kasunduan sa Hindi Pagsisiwalat sa mga vendor
 • Regular na pagsasanay sa privacy at seguridad ng kawani

Pagpapanatili at Pagtatapon ng Personal na Data o Personal na Impormasyon

1. Data ng Gumagamit: 7 Taon mula sa petsa ng pagwawakas ng kontrata
2. empleyado ng data: 8 taon bilang bawat Indian Companies Act
3. Financial data: 8 taon ayon sa Indian Companies Act
4. Mga log ng audit: 1 Taon
5. Iba pang mga talaan: 3 Taon

Personal na Impormasyon ng mga Bata

Hindi namin sinasadya na mangolekta ng anumang personal na impormasyon mula sa mga batang wala pang 16 taong gulang. Kung ikaw ay wala pang 16 taong gulang, mangyaring huwag magsumite ng anumang personal na impormasyon sa pamamagitan ng aming mga Website o Serbisyo. 

Hinihikayat namin ang mga magulang at legal na tagapag alaga na subaybayan ang paggamit ng Internet ng kanilang mga anak at upang makatulong na ipatupad ang Patakaran na ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanilang mga anak na huwag kailanman magbigay ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng mga Website o Serbisyo nang walang kanilang pahintulot. Kung mayroon kang dahilan upang maniwala na ang isang bata na wala pang 16 taong gulang ay nagbigay ng personal na impormasyon sa amin sa pamamagitan ng mga Website o Serbisyo, mangyaring makipag ugnay sa amin sa [email protected], at gagamitin namin ang mga komersyal na makatwirang pagsisikap upang tanggalin ang impormasyong iyon.

Ang iyong mga karapatan kaugnay ng iyong impormasyon

 • Access: Mayroon kang karapatang ma access ang impormasyon tungkol sa personal na data na hawak namin tungkol sa iyo.
 • Karapatan na maipaalam tungkol sa data na kinokolekta, iproseso at iniimbak namin.
 • Karapatan na tumutol sa pagproseso: May karapatan kang tumutol sa pagproseso ng iyong personal na data.
 • Pagwawasto: May karapatan kang humiling ng pagwawasto ng hindi tumpak na personal na data na gaganapin tungkol sa iyo.
 • Erasure: Hanggang saan pinapayagan ng naaangkop na mga batas sa proteksyon ng data, may karapatan kang humiling ng pagbura ng personal na data na gaganapin tungkol sa iyo.
 • Kahilingan sa paghihigpit ng pagproseso: Ito ay nagbibigay daan sa iyo upang humiling upang paghigpitan ang pagproseso ng iyong personal na data sa ilang mga pangyayari.
 • Mga karapatan na may kaugnayan sa automated na paggawa ng desisyon, kabilang ang profiling
 • Portability: May karapatan kang makuha ang iyong personal na data upang magamit mo itong muli.

Upang magamit ang alinman sa mga karapatang ito, mangyaring mag email sa amin sa [email protected]

Mga Karapatan sa Pagkapribado ng California

Ayon sa California Consumer Privacy Act of 2018/California Privacy Rights Act ("CCPA/CPRA") -

Kung ikaw ay residente ng California, mayroon kang mga karapatang nakabalangkas sa bahaging ito. Kung ikaw ay residente ng California at may mga salungatan sa pagitan ng seksyon na ito at anumang iba pang probisyon ng Patakaran na ito, ang bahagi na mas proteksyon ng iyong Personal na Data ay dapat kontrolin. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa seksyon na ito o kung ang alinman sa mga sumusunod ay naaangkop sa iyo, mangyaring mag email sa [email protected]

Access

May karapatan kang humiling ng ilang impormasyon tungkol sa aming koleksyon at paggamit ng iyong Personal na Data sa nakalipas na 12 buwan. Bibigyan ka namin ng sumusunod na impormasyon:

 1. Ang mga kategorya ng Personal na Data na nakolekta namin tungkol sa iyo.
 2. Ang mga kategorya ng mga mapagkukunan mula sa kung saan nakolekta ang Personal na Data na iyon.
 3. Ang negosyo o komersyal na layunin para sa pagkolekta o pagbebenta ng iyong Personal na Data.
 4. Ang mga kategorya ng mga third party na aming ibinahagi sa iyong Personal na Data; at
 5. Ang mga tiyak na piraso ng Personal na Data na nakolekta namin tungkol sa iyo.

Kung isiniwalat namin ang iyong Personal na Data para sa isang layunin ng negosyo sa nakalipas na 12 buwan, tutukuyin namin ang mga kategorya ng Personal na Data na ibinahagi sa bawat kategorya ng tatanggap ng third party ayon sa CCPA / CPRA.


Pagtanggal

May karapatan kang humiling na tanggalin namin ang Personal na Data na nakolekta namin mula sa iyo. Sa ilalim ng California Consumer Privacy Act of 2018/California Privacy Rights Act ("CCPA/CPRA"), ang karapatang ito ay napapailalim sa ilang mga pagbubukod. Halimbawa, maaaring kailanganin naming panatilihin ang iyong Personal na Data upang mabigyan ka ng Mga Serbisyo o makumpleto ang isang transaksyon o iba pang aksyon na hiniling mo. Kung ang iyong kahilingan sa pagtanggal ay napapailalim sa isa sa mga exception na ito, maaari naming tanggihan ang iyong kahilingan sa pagtanggal.


Pagsasagawa ng Iyong mga Karapatan

Upang magamit ang mga karapatan na inilarawan sa itaas, kailangan mong magpadala sa amin ng isang kahilingan na

(1) nagbibigay ng sapat na impormasyon upang payagan kaming i verify na ikaw ang taong nakolekta namin Personal na Data (ito ay mangangailangan sa iyo na magpadala ng isang email mula sa account na pinag uusapan o mga kredensyal sa pag login), at

(2) naglalarawan ng iyong kahilingan nang sapat na detalye upang payagan kaming maunawaan, suriin, at tumugon dito. Ang bawat kahilingan na nakakatugon sa parehong mga pamantayang ito ay ituturing na isang "Valid Request." Maaaring hindi kami tumugon sa mga kahilingan na hindi nakakatugon sa mga pamantayang ito. Gagamitin lamang namin ang Personal na Data na ibinigay sa isang Valid Request upang i verify ka at kumpletuhin ang iyong kahilingan.

Maaari kang magsumite ng isang Valid Request sa pamamagitan ng pag email [email protected]

Maaari mo ring pahintulutan ang isang ahente (isang "Authorized Agent") na gamitin ang iyong mga karapatan para sa iyo. Upang gawin ito, kailangan mong bigyan ang iyong Awtorisadong Ahente ng nakasulat na pahintulot na gawin, at maaari kaming humiling ng kopya ng nakasulat na pahintulot na ito mula sa iyong Awtorisadong Ahente kapag gumawa sila ng isang kahilingan na gamitin ang iyong mga karapatan sa iyong ngalan.

Hindi namin kayo ididiskrimina sa pagsasagawa ng inyong mga karapatan sa ilalim ng CCPA/CPRA.

Hindi kami magdidiskrimina sa iyo dahil sa pagsasagawa ng iyong mga karapatan sa ilalim ng CCPA/CPRA. Hindi namin ipagkakait sa iyo ang aming mga kalakal o serbisyo, sisingilin ka ng iba't ibang presyo o rate, o bibigyan ka ng mas mababang kalidad ng mga kalakal at serbisyo kung gagamitin mo ang iyong mga karapatan sa ilalim ng CCPA/CPRA. Gayunpaman, maaari kaming mag alok ng iba't ibang mga tier ng aming Mga Serbisyo ayon sa pinapayagan ng naaangkop na mga batas sa privacy ng data (kabilang ang CCPA / CPRA) na may iba't ibang mga presyo, rate, o antas ng kalidad ng mga kalakal o serbisyo na natatanggap mo na may kaugnayan sa halaga ng Personal na Data na natatanggap namin mula sa iyo.

Mga Reklamo at Reklamo

Anumang mga reklamo o reklamo na natanggap tungkol sa aming paggamit ng Personal na Data, Personal na Impormasyon o Sensitibong Personal na Data at anumang mga komunikasyon tungkol sa pagpapatupad ng iyong mga karapatan sa privacy ay dapat na agad na idirekta sa aming Mga Reklamo ng Data Protection Officer.

Makipag-ugnay - 

Attn: Opisyal ng Proteksyon ng Data

Email ID - [email protected]

Mga Update sa Aming Patakaran

Maaari naming baguhin o i update ang aming Patakaran sa Pagkapribado. Bibigyan ka namin ng abiso ng mga susog sa Patakaran sa Privacy na ito, kung naaangkop, at i update ang petsa ng "Huling binago" sa tuktok ng Patakaran sa Privacy na ito. Mangyaring suriin ang aming Patakaran sa Pagkapribado paminsan minsan.

pag load ng logo