Privacybeleid

Laatst gewijzigd - 21 juni 2023

Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor ons!

Xoxoday respecteert uw privacy bij het gebruik van onze website en producten. Dit privacybeleid van Xoxoday ("beleid") definieert de vereisten voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensprivacy die van toepassing zijn op het verzamelen, gebruiken en verzenden door Xoxoday van persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens voor informatie die wij over u verzamelen.

Deze website wordt beheerd door Nreach Online Services Private Limited, een besloten vennootschap ook wel aangeduid als Xoxoday ("wij", "ons" of "onze"). Dit privacybeleid ("Beleid") legt uit hoe wij informatie over onze gebruikers verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u gebruik maakt van onze mobiele applicatie (de "App"), onze website (de "Site") en andere online producten en diensten die naar dit Beleid linken (gezamenlijk de "Service"). In dit Beleid verwijzen we naar onze gebruikers als "Gebruiker", "u" of "uw" en verwijzen we ook naar gebruikers als "Potentiële klanten" om degenen aan te duiden die onze site bezoeken of informatie aanvragen over onze Diensten, "Klant Bedrijf" om onze organisatorische klant aan te duiden en "Medewerker Gebruiker" om individuele werknemers van Klant Bedrijf aan te duiden die gebruikers zijn van de App, de Site en de Dienst via hun werkgever. 

Door gebruik te maken van de service stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit beleid. Het beschermen van de privacyrechten van betrokkenen en het beschermen van hun Persoonsgegevens wordt tegenwoordig gezien als een basisrecht van een individu en een wettelijke vereiste in vele delen van de wereld. Als wereldwijde organisatie respecteert de onderneming de privacy van betrokkenen en zet zij zich in om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensprivacy (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU, California Consumer Privacy Act/California Privacy Rights Act, The Privacy Act 1988 (Australië) Data Protection Act 2018 (VK), Information Technology Act 2000 gelezen samen met de Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011 en andere toepasselijke privacywetten voor zover deze van toepassing zijn op de gegevensverwerking en bedrijfsvoering van Xoxoday) (de "Data Privacy Laws").

Wij nemen uw privacy serieus. Als u vragen hebt over dit beleid of over privacy bij Xoxoday, neem dan contact met ons op via [email protected].

Dit privacybeleid beschrijft:

 • De informatie die we verzamelen, hoe we dat doen en de doeleinden van onze verzameling.
 • Hoe we dergelijke informatie gebruiken en met wie we die delen.
 • Hoe u toegang kunt krijgen tot dergelijke informatie en hoe u deze kunt bijwerken.
 • De keuzes die u kunt maken over hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.
 • Hoe we de informatie die we over u opslaan beschermen
 • Inhoud, gegevens of andere informatie van de Website samenvoegen of scrapen om deze samen te voegen of te tonen met materiaal van andere sites of op een secundaire site zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Als u onze Services opent vanaf een site van een derde partij, kan het zijn dat u ook de servicevoorwaarden en het privacybeleid van die derde partij moet lezen en accepteren.

Definities

De betekenis van enkele termen die in het Beleid worden gebruikt, wordt hieronder uitgelegd:

 • Persoonsgegevens :
  Alle informatie van "Betrokkene" die redelijkerwijs kan worden geassocieerd of gekoppeld aan een identificeerbare natuurlijke persoon of iedereen kan omvatten die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • Persoonlijke informatie (alleen van toepassing op inwoners van Californië) :
  Informatie met betrekking tot inwoners van Californië die identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met, of redelijkerwijs kan worden gekoppeld, direct of indirect, met een bepaalde consument of huishouden, maar omvat geen informatie die rechtmatig beschikbaar is gesteld uit federale, staats- of lokale overheidsbestanden, noch omvat het "geanonimiseerde" of "geaggregeerde klanteninformatie" zoals deze termen zijn gedefinieerd volgens de California Consumer Privacy Act/California Privacy Rights Act (CCPA/CPRA).

 • Gevoelige persoonsgegevens :
  Gedefinieerd als informatie waaruit het ras of de etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon blijkt, alsmede de verwerking van genetische informatie, biometrische informatie met het doel een natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren, gegevens die de gezondheid betreffen, of informatie over iemands seksleven of seksuele geaardheid, en gegevens met betrekking tot overtredingen of strafrechtelijke veroordelingen.

  Met betrekking tot inwoners van Californië omvat de term, naast het voorgaande, ook nationale afkomst of voorouders, seksuele geaardheid, geslacht (inclusief geslacht, geslachtsidentiteit en genderexpressie), zwangerschap, bevalling en medische aandoeningen die hiermee verband houden, leeftijd, lichamelijke of geestelijke handicap, veteranenstatus, genetische informatie en staatsburgerschap.

 • Verwerken, Processen, Verwerkt of Verwerking :
  Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of Persoonsinformatie of Gevoelige Persoonsgegevens of met betrekking tot een geheel van Persoonsgegevens of Persoonsinformatie of Gevoelige Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, beperken, wissen of vernietigen.

 • Toestemming :
  Elke vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de Betrokkene waarmee de Verwerking van zijn Persoonsgegevens, Persoonlijke Informatie en/of Gevoelige Persoonlijke Gegevens via een verklaring of door een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van zijn Persoonsgegevens, Persoonlijke Informatie en/of Gevoelige Persoonlijke Gegevens.

 • Betrokkene :
  Heeft betrekking op een bepaalde natuurlijke persoon (d.w.z. een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben. In het geval van een minderjarige/persoon met een verstandelijke beperking wordt de betrokkene vertegenwoordigd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd).

  Voor de duidelijkheid van dit beleid betekent "Betrokkene" huidige en voormalige werknemers van Xoxoday, potentiële kandidaten, huidig, potentieel en voormalig klantpersoneel, huidig en voormalig partner-/leverancierspersoneel, websitebezoekers, onderaannemers en bezoekers.

  Xoxoday verzamelt geen persoonsgegevens/persoonsinformatie en gevoelige persoonsgegevens van betrokkenen die jonger zijn dan 18 jaar. In het kader van de CCPA/CPRA worden onder betrokkenen ook inwoners van Californië verstaan.

 • Gegevensbeheerder :
  Een persoon of organisatie die (alleen, gezamenlijk of gezamenlijk) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop Persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. In het kader van dit beleid wordt met de term "verantwoordelijke voor de verwerking" verwezen naar Xoxoday en de aan Xoxoday gelieerde ondernemingen, indien van toepassing.

 • Gegevensverwerker :
  Is een persoon of organisatie die de Persoonsgegevens verwerkt namens en in opdracht van de Gegevensverwerker.

 • Derde :
  Met betrekking tot Persoonsgegevens of Persoonsinformatie of Gevoelige Persoonsgegevens betekent dit elke andere persoon dan de Betrokkene, de Gegevensverwerker, of een Gegevensverwerker of andere persoon die gemachtigd is om gegevens te verwerken voor de Gegevensverwerker.

Persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken en hoe we deze gebruiken

Informatie die we verzamelen van het bedrijf van de klant

Wanneer een Klantbedrijf aangeeft geïnteresseerd te zijn in onze Service, verzamelen we de volgende informatie via ons aanmeldingsformulier: volledige naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer. We verzamelen deze informatie via een landingspagina waartoe een geïnteresseerd Klantbedrijf toegang kan krijgen via formulieren op verschillende directorydiensten die worden beschreven in onze Derdepartij-provider.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen van werknemers

Wij verzamelen human resource ("HR") informatie, en andere informatie over werknemers, van het klantbedrijf en naar keuze van het klantbedrijf, zoals: volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere informatie die van tijd tot tijd nodig kan zijn. Deze gegevens worden verstrekt door de HR-afdeling van het klantbedrijf, direct of indirect door Xoxoday toe te staan klantsystemen zoals HRMS, eenmalige aanmeldsystemen etc. te verbinden, en worden in ons systeem geladen en onderhouden om analyses mogelijk te maken. Zoals hierboven vermeld, verzamelen we bepaalde HR-informatie over werknemers rechtstreeks van het klantbedrijf. 

Wanneer Gebruikers van Werknemers enquêtes beantwoorden of deelnemen aan gesprekken met collega's op de App, Site of Systeem door te stemmen op enquêtes of deelnemen aan tekstgesprekken tussen collega's, verzamelen wij de meningen van Gebruikers van Werknemers. Stemmen of opmerkingen van werknemers worden gekoppeld aan hun auteurs. Wanneer een Gebruiker onze Site bezoekt, gebruiken wij bepaalde trackinggegevens ("Trackinggegevens"). Wij gebruiken Google Analytics en Freshdesk voor Trackinggegevens.

De volgende Trackinggegevens worden verzameld: e-mailadres, apparaat-ID, IP-adres. Wij verzamelen uw e-mailadres, IP-adressen en apparaatinformatie, rechtstreeks door opname van hun sdk/pixel of andere informatie die van tijd tot tijd vereist kan zijn. Trackinginformatie wordt verzameld via de Site en onze webapplicaties, evenals via onze iOS- en Android-implementaties.

Betalingsinformatie

Als een derde partij niet namens u voor de dienst betaalt, verzamelen wij de factuur- en financiële informatie die nodig is om uw kosten te verwerken voor Xoxoday-diensten waarvoor betaling vereist is, waaronder mogelijk uw post- en e-mailadres. Xoxoday kan ook de factuur- en betalingsgegevens ontvangen die u verstrekt wanneer uw aankoop wordt verwerkt door een andere partij, zoals Paypal etc. In onze Servicevoorwaarden worden ons beleid en onze voorwaarden met betrekking tot onze kosten en factureringspraktijken uitgelegd. Houd er rekening mee dat het aanmaken van een account bij een betalingsverwerker van derden, zoals PayPal etc., ook onderhevig kan zijn aan aanvullende beleidsregels.

Technische informatie en gebruiksinformatie

Wanneer u onze websites bezoekt of onze Services gebruikt, verzamelen we -

 1. Bepaalde technische informatie over uw mobiele apparaat of computersysteem, waaronder het IP-adres en de ID van het mobiele apparaat; en
 2. Gebruiksstatistieken over uw interacties met de Service. Deze informatie wordt doorgaans verzameld met behulp van serverlogbestanden of weblogbestanden ("Logbestanden"), softwareontwikkelingskits voor mobiele apparaten en traceringstechnologieën zoals browsercookies om bepaalde soorten technische informatie te verzamelen en te analyseren. Sommige cookies die de Dienst op uw computer plaatst, zijn gekoppeld aan uw gebruikers-ID-nummer(s).

Cookies en geautomatiseerde informatieverzameling

Wanneer u toegang krijgt tot de service, verzamelen we bepaalde technische informatie om -

 1. Het gebruik van onze sites en diensten analyseren;
 2. Een persoonlijkere ervaring bieden; en 
 3. Testimonials beheren.
 4. U kunt uw webbrowser instellen om u te waarschuwen voor pogingen om cookies op uw computer te plaatsen of om het type cookies dat u toestaat te beperken.

 

Andere bronnen

We kunnen informatie verzamelen of ontvangen van andere bronnen, waaronder externe informatieleveranciers. Deze informatie wordt gebruikt om je profiel aan te vullen - voornamelijk om jou en je vrienden te helpen contact te leggen. Deze informatie wordt gecombineerd met andere informatie die we verzamelen.

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

In het algemeen verzamelen, bewaren en gebruiken we uw informatie om u een veilige, vlotte, efficiënte en aangepaste ervaring te bieden. Wij kunnen bijvoorbeeld de van u verzamelde informatie op een of meer van de volgende manieren gebruiken:

 • Onze service aanbieden, onderhouden en verbeteren.
 • De Service leveren en leveren die het Klantbedrijf aanvraagt en configureert, transacties verwerken en u gerelateerde informatie sturen, inclusief bevestigingen.
 • Systeemproblemen onderzoeken die van invloed zijn op ons vermogen om de service aan gebruikers te leveren.
 • U technische kennisgevingen, updates, bevestigingen, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten sturen.
 • Reageren op je opmerkingen, vragen en verzoeken en klantenservice bieden.
 • Te communiceren met Klantbedrijven over producten, diensten, aanbiedingen, promoties, beloningen en evenementen die worden aangeboden door Xoxoday en anderen, en nieuws en informatie te verstrekken waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn.
 • Trends, gebruik en activiteiten in verband met onze service te bewaken en te analyseren en de service te verbeteren en te personaliseren.
 • De service, inhoud of functies te personaliseren en te verbeteren op basis van gebruikersprofielen of interesses.
 • Koppelen of combineren met informatie die we van anderen krijgen om uw behoeften beter te begrijpen en u een betere service te bieden.
 • Je verbinden met andere gebruikers in je Contacten.

Wij zullen zonder uw toestemming geen Persoonsgegevens verkopen, verhuren of delen met derden buiten ons bedrijf, behalve op de volgende manieren:

Rechtshandhaving en interne operaties

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als we te goeder trouw geloven dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is.

 1. Om te reageren op claims die tegen Xoxoday worden ingediend of om te voldoen aan juridische procedures (bijvoorbeeld verzoeken om informatie, dagvaardingen of bevelschriften);
 2. Om ons beleid en overeenkomsten met gebruikers af te dwingen of te beheren.
 3. Voor fraudepreventie, risicobeoordeling, onderzoek, klantenondersteuning, productontwikkeling en de-bugging; of
 4. Om de rechten, eigendom of veiligheid van Xoxoday, haar gebruikers of leden van het algemene publiek te beschermen. 
 5. We zullen commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om gebruikers op de hoogte te stellen van verzoeken om gegevens van wetshandhavers of gerechtshoven, tenzij anderszins wettelijk verboden.
 6. Niets in dit Privacybeleid is echter bedoeld om wettelijke verweermiddelen of bezwaren te beperken die u kunt hebben tegen een verzoek van een derde partij om openbaarmaking van uw gegevens af te dwingen.

Ontvangers van gegevens, overdracht en openbaarmaking van persoonlijke informatie

Xoxoday deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor hun direct-marketingdoeleinden

Wij behouden ons het recht voor om uw Persoonlijke Gegevens te gebruiken of openbaar te maken indien de wet dit vereist of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat gebruik of openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te voldoen aan een wet, gerechtelijk bevel of juridische procedure.

Zakelijke overdracht

Xoxoday kan sommige of al zijn activa, waaronder uw persoonsgegevens, verkopen, overdragen of anderszins delen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa of in geval van faillissement. In dergelijke omstandigheden zal Xoxoday commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om zijn gebruikers op de hoogte te stellen als hun persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt of worden overgedragen en/of onder een ander privacybeleid komen te vallen.

Derde partijen 

Wij sluiten soms contracten met andere bedrijven en personen om functies of diensten namens ons uit te voeren, zoals softwareonderhoud, datahosting, het verzenden van e-mailberichten, enz. Wij moeten noodzakelijkerwijs uw Persoonsgegevens delen met dergelijke derden voor zover dit nodig is om hun taken uit te voeren. We nemen de nodige stappen om ervoor te zorgen dat deze partijen de bescherming van jouw privacy net zo serieus nemen als wij, waaronder het aangaan van Data Processing Addendum(s), EU Model Clauses en/of ervoor zorgen dat deze derde partijen een EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield certificering hebben.

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

We hebben redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging. Bijvoorbeeld:

 • SSL-encryptie (https) wanneer we persoonlijke gegevens behandelen. Persoonlijke gegevens worden onderweg versleuteld met https/ssl/tls en in rust versleuteld. Onze database is versleuteld en gegevens die via sftp worden overgedragen, zijn versleuteld met PGP.
 • Wachtwoordbeveiliging op je account.
 • Roterende verificatiecodes voor toegang door sommige partijen.
 • Gegevens worden bewaard op beveiligde, versleutelde servers.
 • Het beperken van de toegang van medewerkers tot Persoonlijke Gegevens, beschermd door wachtwoordlogs en verificatie met twee factoren.
 • Geheimhoudingsovereenkomsten met leveranciers
 • Regelmatige privacy- en beveiligingstraining voor personeel

Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens of informatie

1. Gebruikersgegevens: 7 jaar vanaf de datum van beëindiging van het contract
2. Gegevens werknemers: 8 jaar volgens de Indiase bedrijvenwet
3. Financiële gegevens: 8 jaar volgens de Indiase vennootschapswet
4. Controlelogboeken: 1 jaar
5. Andere records: 3 jaar

Persoonlijke gegevens van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als je jonger bent dan 16, verstrek dan geen persoonlijke informatie via onze Websites of Services. 

We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie via de Websites of Services te verstrekken zonder hun toestemming. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 16 jaar via de Websites of Services persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via [email protected], waarna we commercieel gezien redelijke inspanningen zullen verrichten om die informatie te verwijderen.

Uw rechten met betrekking tot uw informatie

 • Toegang: U hebt recht op toegang tot informatie over de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.
 • Recht om geïnformeerd te worden over de gegevens die we verzamelen, verwerken en opslaan.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Rechtzetting: U hebt het recht om rectificatie te vragen van onjuiste persoonlijke gegevens die over u worden bewaard.
 • Wissen: Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gewist.
 • Verzoek tot beperking van de verwerking: Hiermee kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering
 • Overdraagbaarheid: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen zodat u deze opnieuw kunt gebruiken.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, stuurt u een e-mail naar [email protected].

Californische privacyrechten

In overeenstemming met de California Consumer Privacy Act van 2018/California Privacy Rights Act ("CCPA/CPRA").

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u de rechten die in deze paragraaf worden beschreven. Als u een inwoner van Californië bent en er zijn conflicten tussen deze paragraaf en een andere bepaling van dit Beleid, dan geldt het gedeelte dat uw Persoonsgegevens beter beschermt. Als u vragen hebt over deze sectie of over de vraag of een van de volgende bepalingen op u van toepassing is, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Toegang

U hebt het recht om bepaalde informatie op te vragen over de verzameling en het gebruik van uw Persoonsgegevens door ons in de afgelopen 12 maanden. Wij zullen u de volgende informatie verstrekken:

 1. De categorieën Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.
 2. De categorieën bronnen waarvan die Persoonsgegevens zijn verzameld.
 3. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van uw Persoonsgegevens.
 4. De categorieën van derden met wie wij uw Persoonsgegevens hebben gedeeld; en
 5. De specifieke Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.

Als we uw Persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden voor zakelijke doeleinden hebben bekendgemaakt, identificeren we de categorieën Persoonsgegevens die met elke categorie ontvanger zijn gedeeld volgens CCPA/CPRA.


Verwijdering

Uhebt het recht om ons te verzoeken de Persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld te verwijderen. Onder de California Consumer Privacy Act van 2018/California Privacy Rights Act ("CCPA/CPRA"), is dit recht onderworpen aan bepaalde uitzonderingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we je Persoonsgegevens moeten bewaren om je de Diensten te leveren of een transactie of andere actie te voltooien waar je om hebt gevraagd. Als uw verzoek tot verwijdering onder een van deze uitzonderingen valt, kunnen we uw verzoek tot verwijdering weigeren.


Je rechten uitoefenen

‍Omde hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u ons een verzoek sturen dat

(1) voldoende informatie bevat om ons in staat te stellen te verifiëren dat u de persoon bent over wie wij Persoonsgegevens hebben verzameld (hiervoor moet u een e-mail sturen vanaf de account in kwestie of inloggegevens), en

(2) uw verzoek voldoende gedetailleerd beschrijft zodat wij het kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden. Elk verzoek dat aan beide criteria voldoet, wordt beschouwd als een "Geldig verzoek". Wij kunnen niet reageren op verzoeken die niet aan deze criteria voldoen. Wij gebruiken de Persoonsgegevens in een Geldig Verzoek alleen om u te verifiëren en uw verzoek af te ronden.

U kunt een Geldig Verzoek indienen door een e-mail te sturen naar [email protected]

U kunt ook een agent (een "Gemachtigd Vertegenwoordiger") machtigen om uw rechten namens u uit te oefenen. Om dit te doen, moet u uw Gemachtigd Vertegenwoordiger schriftelijke toestemming geven om dit te doen, en wij kunnen uw Gemachtigd Vertegenwoordiger om een kopie van deze schriftelijke toestemming vragen wanneer hij/zij een verzoek indient om uw rechten namens u uit te oefenen.

We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten onder de CCPA/CPRA.

Wijzullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten onder de CCPA/CPRA. We zullen u onze goederen of diensten niet ontzeggen, u andere prijzen of tarieven in rekening brengen of u een lagere kwaliteit van goederen en diensten leveren als u uw rechten onder de CCPA/CPRA uitoefent. We kunnen echter verschillende niveaus van onze Services aanbieden zoals toegestaan door de toepasselijke privacywetten (inclusief de CCPA/CPRA) met verschillende prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus van de goederen of services die u ontvangt, gerelateerd aan de waarde van de Persoonsgegevens die we van u ontvangen.

Klachten

Alle klachten of grieven over ons gebruik van Persoonsgegevens, Persoonlijke informatie of Gevoelige persoonlijke gegevens en alle mededelingen met betrekking tot de handhaving van uw privacyrechten moeten onmiddellijk worden gericht aan onze functionaris voor gegevensbescherming Klachten.

Contact - 

T.a.v.: Functionaris Gegevensbescherming

E-mailadres - [email protected]

Updates van ons beleid

We kunnen ons Privacybeleid wijzigen of bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen in dit Privacybeleid en de datum "Laatst gewijzigd" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. Lees ons Privacybeleid van tijd tot tijd door.

laadlogo