Algemene voorwaarden

Inleiding

Xoxoday (Nreach Online Services Private Limited, een bedrijf opgericht onder de Companies Act 1956, & Nreach Online Services Ltd, een bedrijf geregistreerd onder de wetten van India, haar filialen en dochterondernemingen en hierna kortweg "Xoxoday" genoemd. ("Xoxoday", "wij", "ons" en/of "onze"). Voor geregistreerde gebruikers van Xoxoday biedt de website, samen met de mobiele app van Xoxoday (de "App") en de interface voor applicatieprogrammering (de "API"), samen de Dienst genoemd, ook een platform en hulpmiddelen voor het gebruik van de Dienst en wordt beschouwd als een onderdeel van de Dienst.

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Xoxoday biedt u de website en de Dienst, met inbegrip van de APP, de API en alle functionele diensten die op of via de website en de Dienst worden aangeboden, aan onder voorbehoud van deze Servicevoorwaarden (deze "TOS"). Deze TOS omvat het Privacybeleid van Xoxoday, waarin wordt uitgelegd hoe Xoxoday gegevens van bezoekers van de website en gebruikers van de Dienst verzamelt, gebruikt en beschermt. Indien u niet akkoord gaat met enig deel van deze TOS, mag u op geen enkele wijze gebruik maken van de website of de Dienst. Uw gebruik van de website geeft aan dat u deze TOS accepteert. Gebruik van de App en bepaalde delen van de website zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde Xoxoday gebruikers. Als u een door Xoxoday geregistreerde gebruiker bent, is uw gebruik van de website en de dienst afhankelijk van uw aanvaarding van deze TOS. Voor het doel van deze overeenkomst betekent de term "persoonlijke informatie", zonder beperking, persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd, adres en werkgegevens en dergelijke persoonlijke informatie kan ook wachtwoorden, gegevens van bankrekening, creditcard of bankpas of andere gegevens van betaalinstrumenten (gezamenlijk "financiële informatie") omvatten die van u kunnen worden verkregen voor het faciliteren van online betalingen tijdens uw gebruik van de website. Indien uw organisatie een commerciële overeenkomst heeft gesloten met Xoxoday, inclusief een overeenkomst of addendum met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (een "Klantovereenkomst"), dan (i) zijn de voorwaarden van de Klantovereenkomst van toepassing op de relatie tussen uw organisatie en Xoxoday, en is deze TOS van toepassing op uw individuele gebruik van de Site en de Service, en (ii) indien er een conflict is tussen deze TOS en de Klantovereenkomst, heeft de Klantovereenkomst voorrang boven deze TOS.

2. KYB - Ken uw bedrijf

Know Your Business "KYB", kan worden gedefinieerd als het proces van het verifiëren van de identificatie-informatie die door een bedrijf wordt verstrekt. We voeren een onderzoek uit om de identiteit te verifiëren van entiteiten waarmee we van plan zijn zaken te doen. Dit helpt ons om een risicovrije relatie op te bouwen met andere bedrijven.

In gevallen waarin we het bedrijf niet kunnen identificeren, documenteren en communiceren we de redenen waarom we het bedrijf niet kunnen identificeren. En we gaan pas zaken met ze doen als ze zijn geïdentificeerd.

Met deze aanpak zorgen we ervoor dat we niet bewust zaken doen met:
1. Terroristen & Terroristische Organisaties
2. Mensen die betrokken zijn bij drugs, geld of andere illegale activiteiten. Personen die betrokken zijn bij narcotica, witwaspraktijken of mensenhandel;
3. Anonieme organisaties; en
4. Schaduwbedrijven. Shell Companies

Daarnaast bevestigen we ook de uiteindelijke begunstigden van de organisaties. Uiteindelijke eigenaren zijn personen die 25% of meer van de organisatie bezitten of controleren, direct of indirect. 

3. Account

Uw organisatie verstrekt uw persoonlijke gegevens om de account aan te maken en krijgt toegang om deze aan te passen op basis van behoefte. Wanneer u zich aanmeldt voor uw account, wordt u beschouwd als gebruiker van de account en hebt u toegang tot de website volgens de rol die u door uw organisatie is toegewezen. U bent volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in Xoxoday onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Xoxoday is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u mogelijk lijdt als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders, met of zonder uw medeweten, zolang de inbreuk op de beveiliging of gegevens niet te wijten is aan fraude, nalatigheid, inbreuk op de beveiliging of wangedrag van Xoxoday. U kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Xoxoday of een andere partij lijdt als gevolg van onbevoegd gebruik van uw account.

4. Toegang tot de site

Xoxoday stelt van tijd tot tijd application programming interfaces, browser- of andere applicatieplugins en bijbehorende documentatie en andere gerelateerde materialen beschikbaar aan haar klanten en hun gebruikers, waaronder mogelijk voorbeeldcode (gezamenlijk de "API"). Indien u een geregistreerde gebruiker bent, of een beheerder of ontwikkelaar namens een organisatie die klant is van Xoxoday, dan kunt u de API gebruiken voor uw interne bedrijfsdoeleinden of die van uw klant om web- of andere softwareservices of -toepassingen ("Integraties") te ontwikkelen of mogelijk te maken die communiceren en samenwerken met de Service. Niettegenstaande iets anders in deze TOS of een andere overeenkomst tussen u of uw organisatie en Xoxoday, wordt de API geleverd "zoals deze is" en geeft Xoxoday geen enkele verklaring of garantie in verband met de API, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige verklaring of garantie dat de API, Integraties, of producten of resultaten van het gebruik van de API of Integraties zullen voldoen aan de vereisten van u of uw organisatie, een beoogd resultaat zullen bereiken, compatibel zullen zijn of zullen werken met software, systemen of andere diensten van u of uw organisatie of van derden.

Indien u een beheerder bent namens een organisatie die klant is van Xoxoday, dan kunt u geautoriseerde gebruikers van de account van uw organisatie aanwijzen, en door gebruik te maken van de Site en de Service bevestigt u dat u hiertoe geautoriseerd bent door uw organisatie. Deze geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de account van uw organisatie en kunnen alle handelingen verrichten waarvoor gebruikers geautoriseerd zijn onder deze TOS en elke toepasselijke klantenovereenkomst. Indien u een gebruikersaccount aanmaakt of krijgt als werknemer of contractant van een organisatie die een klantenovereenkomst met Xoxoday heeft, verklaart u dat u daartoe door uw organisatie bent geautoriseerd en stemt u ermee in de Site en de Service uitsluitend te gebruiken zoals geautoriseerd door uw organisatie.

Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website en de Service kan u worden gevraagd of verzocht bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de site en de service dat al deze gegevens en informatie die u verstrekt correct, actueel en volledig zijn. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat alle informatie die u verstrekt om u bij Xoxoday te registreren, is onderworpen aan de voorwaarden van het Privacybeleid van Xoxoday, en u stemt in met alle handelingen die wij verrichten met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met het Privacybeleid van Xoxoday.Indien u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt als onderdeel van de beveiligingsfuncties van de Site of de Dienst, stemt u ermee in dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen en deze niet aan een andere persoon of entiteit bekend te maken. Uw gebruikersaccount, indien van toepassing, is persoonlijk voor u, en u stemt ermee in geen andere personen toegang te verlenen tot de Site of de Service via uw gebruikersaccount. U stemt ermee in Xoxoday onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. Xoxoday behoudt zich het recht voor de toegang tot de site en de service te weigeren aan onbevoegde gebruikers of gebruikers van wie Xoxoday redelijkerwijs kan aannemen dat zij deze TOS schenden.

5. Betalingen

De Klant erkent dat de ontvangst van een autorisatie voor een Betalingstransactie aangeeft dat, op de datum van de autorisatie, het onderliggende Financieringsinstrument voldoende krediet heeft bij de kaartuitgever of Operator voor het bedrag van het Aankoopbedrag. De Klant erkent verder dat na ontvangst van een autorisatie voor een Betalingstransactie, de betalingsverplichting van de Klant jegens Xoxoday is voltooid en aangezuiverd (behalve in het geval van terugboeking of andere terugboeking). De Klant erkent dat de autorisatie geen bevestiging is van de identiteit van de Klant, noch een autorisatie of garantie van Xoxoday dat de transactie niet zal worden onderworpen aan een chargeback of andere terugboeking.

6. Restitutie- en annuleringsbeleid

Voor vouchers die gekocht zijn op Xoxoday Marketplace - via Storefront of via API (Plum)

In de volgende gevallen wordt een voucher geannuleerd en wordt het volledige bedrag terugbetaald;

  1. De aan de gebruiker uitgegeven tegoedbon verschilt van de door de klant bestelde tegoedbon; en/of, 
  2. Het Merk dat de waardebon heeft uitgegeven is niet verplicht zich te houden aan de voorwaarden van de waardebon. 

Voor platformgebruik (PLUM)

  1. De vergoeding voor ons platform, d.w.z. SaaS, is gebaseerd op het abonnementsmodel. De klant of gebruiker betaalt de SaaS-vergoeding alleen voor de tijd dat hij het platform gebruikt en wordt niets in rekening gebracht als zijn abonnement niet actief is. 

Voor Empuls bestellingen als de bestelling is nog steeds in behandeling status en als dezelfde bestelling wordt geannuleerd als gevolg van niet-beschikbaarheid van voucher of verzoek van de eindgebruiker de punten zullen worden terugbetaald binnen 3 uur.

Echter, de annulering voor de Empuls bestelling zal worden terugbetaald als xoxo voucher en niet als xoxo punten.

7. Beveiliging van vertrouwelijke informatie

Persoonlijke informatie die door u wordt ingediend of van uw organisatie wordt verzameld, hetzij op of via deze website of anderszins en andere informatie die van u wordt verzameld met als doel toegang te verlenen tot de website, wordt veilig opgeslagen op servers die worden gehost door een gerenommeerde Internet Service Provider ("ISP") voor een periode van actieve contractduur die voldoet aan de voorgeschreven beveiligingsnormen in de sector. Uw persoonlijke informatie wordt onder geen enkele omstandigheid openbaar gemaakt, behalve op grond van een geldig en blijvend bevel van een rechtbank of een andere gerechtelijke, quasi-gerechtelijke of overheidsinstantie onder de toepasselijke wetgeving.

Xoxoday kan bepaalde technische informatie gebruiken, waaronder loggegevens, analyticscode, enz. die u niet zichtbaar invoert en die automatisch worden verzameld tijdens uw toegang tot of gebruik van de website, zoals IP-adres, versie en identificatienummer van het apparaat, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoeken om vitale statistieken te verkrijgen met betrekking tot uw gebruik van de website, uw ervaring en interface te verbeteren, de efficiëntie van de website te verhogen, softwareverificatie en administratie uit te voeren. Xoxoday kan bepaalde technische informatie gebruiken, onder andere loggegevens, analytics code, die u niet zichtbaar invoert en die automatisch wordt verzameld tijdens uw toegang tot of gebruik van de website, zoals, IP-adres, versie en identificatienummer van het apparaat, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoeken, uw Xoxoday-profiel, door u bezochte koppelingen in deze applicatie, gebruikte zoektermen in de Xoxoday-applicatie, die niet is gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens en die op zichzelf niet de identificatie van een individuele gebruiker mogelijk maakt (gezamenlijk "Anonieme gegevens") of deelt dergelijke Anonieme gegevens met zijn gelieerde entiteiten of andere derden op basis van need-to-know om vitale statistieken te verkrijgen met betrekking tot uw gebruik van de website, uw ervaring en interface te verbeteren, de efficiëntie van de website te verhogen, enquêtes uit te voeren, softwareverificatie en administratie uit te voeren. U kunt het gebruik van cookies op de website en app-machtigingen op mobiel weigeren; houd er echter rekening mee dat in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website/mobiele app kan worden gebruikt.

Xoxoday zet zich in om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen en gebruikt redelijke inspanningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder een verscheidenheid aan beveiligingstechnologieën en -procedures om dergelijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. De website is echter niet aansprakelijk voor het bewaren van uw persoonlijke informatie langer dan 1 dag vanaf de datum van deactivering van het contract.

8. Intellectuele eigendomsrechten & handelsmerk

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze voorwaarden, zijn de website en de Dienst, en alle informatie, afbeeldingen, logo's, handelsnamen, domeinnamen, dienstmerken en andere materialen op deze website, met inbegrip van, onder andere, objectcode, broncode, ontwerp, lay-out, gebruikersinterface en look and feel van de website (gezamenlijk "Intellectueel eigendom") het exclusieve intellectuele eigendom van Xoxoday of respectieve derden en vallen onder de bescherming van intellectuele eigendomswetten van India en andere rechtsgebieden waar deze zich kunnen uitstrekken. Geen enkel recht, titel of belang in of op de Site of enig deel van de Service wordt aan u overgedragen, en alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze TOS aan u worden verleend, worden door Xoxoday voorbehouden. Het intellectuele eigendom van Xoxoday mag niet worden gebruikt in verband met enig ander doel dan het uitvoeren van activiteiten op de website en zaken die daarmee verband houden. Tenzij anders aangegeven, is de website uitsluitend bestemd voor uw officiële en niet-commerciële gebruik. U zult geen Intellectueel Eigendom verkregen van de website wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen.

Zonder de voorgaande paragraaf te beperken, zijn de naam Xoxoday, het Xoxoday-logo en alle andere handelsmerken, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans ("Merken") die op de website of via de Dienst worden weergegeven, handelsmerken van Xoxoday of haar licentiegevers. U mag geen Merken voor enig doel gebruiken zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Xoxoday of haar toepasselijke licentiegever.

9. Internationale overdracht van gegevens

In het proces van het verlenen van toegang aan u, kunnen de website en de service Persoonlijke informatie die het verzamelt van u/uw organisatie overdragen aan gelieerde entiteiten over de grenzen heen op een 'need to know' basis met een verplichting om uw Persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden voor het beperkte doel van het bijhouden en onderhouden van de website. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen of rechtsgebieden die zich houden aan de regels die gelden voor dergelijke internationale gegevensoverdrachten. U stemt ermee in dat Xoxoday persoonsgegevens deelt met dergelijke gelieerde entiteiten of andere derden in landen of rechtsgebieden die door uw organisatie zijn goedgekeurd.

Xoxoday heeft externe leveranciers ingeschakeld om diensten te leveren aan klanten in bepaalde rechtsgebieden waar Xoxoday niet actief is. Op uw gebruik van het platform om beloningen te versturen naar ontvangers in die rechtsgebieden kunnen aanvullende of andere voorwaarden van toepassing zijn. Als u bijvoorbeeld beloningen wilt verzenden naar ontvangers in de Verenigde Staten, hebben we een contract gesloten met een partner en is uw gebruik van de services onderworpen aan de zakelijke servicevoorwaarden van onze partner en is de aanvaarding van de beloning door de ontvanger onderworpen aan de servicevoorwaarden van de ontvanger van onze partner.

10. Verboden gebruik

U stemt ermee in en verbindt zich ertoe de Website en de Dienst alleen te gebruiken om toegang te krijgen tot informatie over Xoxoday, inclusief de door ons geleverde producten en diensten. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, stemt u ermee in en verbindt u zich ertoe dat u bij het gebruik van de Website en de Dienst niet:

Onze content, handelsmerken, technologieplatform of de onderliggende software, of een deel daarvan, niet wijzigen, veranderen of anderszins afgeleid gebruiken;

Reverse-engineeren, wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken ervan maken, overdragen of verkopen van informatie of software verkregen van de Website of Mobiele App.

De rechten van Xoxoday, haar gebruikers of derden schenden;

Geen enkel deel van het Xoxoday-technologieplatform, de onderliggende software en inhoud, de gebruikersinterface of de Website te downloaden, te kopiëren of na te maken, tenzij dit uitdrukkelijk door ons is toegestaan;

Inhoud, gegevens of andere informatie van de Website samenvoegen of scrapen om deze samen te voegen of te tonen met materiaal van andere sites of op een secundaire site zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

Hyperlinken naar de Website of deeplinken naar enig deel van onze Website zonder onze schriftelijke toestemming;

Onze website hinderen bij het verkrijgen van toegang tot of het stelen van gegevens en informatie op of met betrekking tot de website;

Probeer geen frauduleuze of illegale activiteiten uit te voeren, via welk middel of corrupte praktijken dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot een van de volgende: hacking, password mining, bedrieglijke imitatie van een andere persoon, onjuiste voorstelling van uw connectie met een persoon of entiteit, verbergen of proberen te verbergen van uw ware identiteit of locatie (inclusief via proxyserver of anderszins) of het verstrekken van valse, onnauwkeurige of gewijzigde documentatie, informatie of identificatie;

Beveiligingsmaatregelen of andere functies die bedoeld zijn om de veiligheid van de Website en de veiligheid van de gebruikers te beschermen, omzeilen of proberen te omzeilen;

De Website gebruiken voor andere dan de beoogde doeleinden (met inbegrip van kwaadwillige, bedreigende, onethische, intimiderende, frauduleuze of illegale activiteiten) of anderszins in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

Bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle benodigde toestemmingen hebt ontvangen;

Bestanden uploaden of verspreiden die virussen, corrupte bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de Website of de computer van anderen kunnen beschadigen;

Enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen;

Toewijzingen van auteurs, wettelijke of andere gepaste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload, vervalsen of verwijderen;

Gedragsregels of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde dienst;

Inbreuk maken op enige toepasselijke wet- of regelgeving die op dat moment van kracht is in of buiten India;

Onder geen enkele omstandigheid is Xoxoday aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of verlies op afstand die u of uw vrienden en familie kunnen lijden.

12. Afwijzing van garanties & beperking van aansprakelijkheid

Xoxoday heeft zich ingespannen om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website en de diensten correct is, maar Xoxoday garandeert noch doet uitspraken over de kwaliteit, nauwkeurigheid of volledigheid van gegevens, informatie, producten of diensten. In geen geval is Xoxoday aansprakelijk voor directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolgschade of enige andere schade. Xoxoday is evenmin verantwoordelijk voor de vertraging of het onvermogen om de website en de service of gerelateerde functionaliteiten te gebruiken, de levering of het uitblijven van de levering van functionaliteiten, of voor informatie, software, producten, functionaliteiten en gerelateerde afbeeldingen die via de website zijn verkregen, of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van de website en de service, ongeacht of dit is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins. Verder kan Xoxoday niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van de website en de Dienst tijdens periodiek onderhoud of een ongeplande onderbreking van de toegang tot de website die kan optreden als gevolg van technische redenen of om enige reden die buiten de controle van Xoxoday valt. Xoxoday zal commercieel redelijke inspanningen leveren die in overeenstemming zijn met de geldende industrienormen om de website en de diensten te onderhouden op een wijze die fouten en onderbrekingen van de diensten tot een minimum beperkt. De gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal en/of gegevens via de website geheel naar eigen inzicht en op eigen risico geschiedt en dat de gebruiker als enige verantwoordelijk is voor eventuele schade aan zijn computersystemen of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal en/of dergelijke gegevens. In het geval van een terugboekingsgeschil met betrekking tot een betaling die niet is verricht volgens de bepalingen van de Payment Gateway Merchant, de uitgever van betaalkaarten of volgens de relevante wetgeving, zal Xoxoday noch verantwoordelijk worden gehouden noch een contractuele partij zijn in het geschil, en de gebruiker zal verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke claims die voortvloeien uit die onjuiste betaling.

13. Schadeloosstelling

U stemt ermee in Xoxoday (en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, aannemers, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden) te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, prijzen, verliezen, kosten (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze TOS, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw Gebruikersinhoud, uw schending van toepasselijke wetgeving of de rechten van derden, of uw gebruik van de Site of de Service anders dan uitdrukkelijk toegestaan door Xoxoday.

14. Bevoegdheid

De voorwaarden en het gebruik van de website worden uitsluitend beheerst door de wetten van India en de rechtbanken in Bangalore, Karnataka hebben de exclusieve jurisdictie over dergelijke zaken. Xoxoday wijst hierbij uitdrukkelijk elke impliciete garantie of aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de wetten van een ander rechtsgebied.

15. Geschillenbeslechting

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, met inbegrip van onder andere vragen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, wordt verwezen naar en definitief beslecht door arbitrage overeenkomstig de Arbitration and Conciliation Act, 1996 en de regels die hieronder vallen. De beslissing van de meerderheid van de arbiters is definitief en bindend voor de partijen. De zetel en plaats van arbitrage is Mumbai, India.

16. Scheidbaarheid

Als een van de bovenstaande voorwaarden in deze Overeenkomst ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, zal die voorwaarde scheidbaar worden geacht en geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige Overeenkomst.

17. Beleid inzake berichtenverkeer

Xoxoday stuurt berichten naar gebruikers over bestelgegevens. Voor gebruikers die antwoorden met de trefwoorden HELP of INFO op de lange code of het gratis nummer, kunnen tarieven van toepassing zijn.

laadlogo