Experience the power of one-click redemption

Maximize engagement and conversion when you choose to deliver rewards with Xoxo Reward Links.

Configure the expiry date for each link to suit your campaign

Not all reward campaigns have the same purpose, so there is a need to set up expiration dates that suit the objective. Xoxoday makes that easy.
 • Flexibility: Enables users to tailor the lifespan of each link according to campaign requirements.
 • Relevance: Ensures that promotional offers remain relevant by expiring links after the intended duration.
 • Control: Provides users greater control over their campaigns, allowing them to adjust expiry dates to optimize effectiveness.

Effortless one-step redemption of rewards

Provide your recipients with an effortless one-step redemption of rewards without requiring them to create an account.
 • One-Step Experience: Eliminates cumbersome account creation or login procedures for recipients.
 • Instant Redemption: Recipients can redeem rewards with just a single click, without friction.
 • Enhanced Satisfaction: A seamless journey enhances user satisfaction and encourages swift action.
 • Streamlined Process: Whether claiming incentives or redeeming loyalty rewards, Xoxoday ensures a hassle-free experience.

Personalized curated campaigns for your target audience

Creëer campagnes met een unieke landingspagina om een gecureerde lijst van merken weer te geven waar je uit kunt kiezen
 • Immersive Experience: Dedicated pages where recipients explore curated brands, products, or experiences.
 • Visual Engagement: Provides a visually captivating brand experience to enhance engagement.
 • Conversion Boost: Acts as a powerful conversion engine by showcasing exclusive deals and rewards.

Distribute rewards in a flash

Distribute rewards to your recipients within minutes, ensuring timely recognition and stronger connections.
 • Advanced Capabilities: Explore features like multi-currency support, customizable landing pages, and more for an enhances distribution experience.
 • Maintaining Engagement: Sustain engagement and momentum across promotional activities by leveraging swift reward distribution.
 • Precision and Agility: Achieve business objectives with precision and agility, ensuring seamless execution and optimal results.
Gebruikscases

Endless opportunities with one unified solution

Promoties voor consumenten

Whether it's a seasonal promotion, or product launch, Xoxo reward links enable seamless distribution of rewards to incentivize consumer behaviour.

One-time reward campaigns

Launch targeted one-time reward campaigns using Xoxo reward links to recognize and reward specific actions or achievements fostering better customer engagement.

Stimulansen voor onderzoek

With Xoxo links, distributing incentives becomes effortless, enabling organizations to gather valuable insights while rewarding participants for their time and feedback.

Verwijsbeloningen

Streamline referral programs by easily distributing rewards through Xoxo Links, incentivizing customers to refer others and driving growth.

Clinical Trials

Simplify reward distribution in clinical trials by utilizing Xoxo Links, ensuring participants are incentivized to participate and adhere to trial protocols.

Customer Success

Enhance customer success initiatives by leveraging Xoxo Links to reward loyal customers, encouraging retention, and fostering positive relationships.

Deliver instant gratification in three easy steps

1
Ontvangers belonen
Stuur een aangepaste link met de gekozen beloningsopties en waarde via e-mail of sms.
2
Bladeren en inwisselen
Recipients select from your curated options in one step, without needing to register, simplifying the process.
3
Onmiddellijke voldoening
Sit back and relax! Your recipient receives the reward link immediately.

Meer dan 5000 klanten wereldwijd gebruiken Xoxoday om groei te stimuleren

"Zeer responsief met 100% uptime"

Dankzij Xoxoday kunnen we nu de inkoop en distributie van incentives automatiseren, waardoor we hoge kosten en tijd besparen. De algemene ervaring van online respondenten is ook uitstekend.

Ravi Gour - Regional Panel Leader (Asia-Pacific), Nielsen

Lees casestudy
"Het platform is zelfbedienend, snel op te zetten, gemakkelijk te gebruiken"

De toegevoegde waarde kwam met de mogelijkheid om landingspagina's te maken die gelokaliseerde beloningen lieten zien, wat ons bedrijf hielp bij het vergroten van de betrokkenheid. Ik waardeer ook de uitstekende ondersteuning voor het inwisselen van beloningen die jullie boden.

Sandeep John - Hoofd buitendienstmarketing, SE Azië, Freshworks

Lees casestudy
"Een superkracht voor groeimarketeers"

Xoxoday is die superkracht waar elke groeimarketeers zoveel mee kan doen! Xoxoday is een waardevolle toevoeging aan Xero. We hebben een groei van 20% op jaarbasis bereikt en dat is een briljante prestatie voor ons.

Matt Wale -  Head of Growth Marketing, Xero

Lees casestudy
"Verhoogde beloningsefficiëntie - 52% van de werknemer"

Onze medewerkers vinden het beloningsproces Xoxoday erg leuk. De klantenservice die ze bieden is uitzonderlijk en prijzenswaardig. Dat was voor ons het belangrijkste criterium om voor hen te kiezen.

Human Resources Business Partner, H&M

Lees casestudy
"100% klantoplossingen binnen SLA's"

Xoxoday Plum heeft een streepje voor op de andere aggregators en de merken vanwege het geringe aantal opties dat ze bieden voor verloning. De rewards dashboards methode van belonen is een drastisch snellere en slimmere manier om beloningsstrategieën te implementeren.

Biju Samuel, Capgemini

Lees casestudy

Wij hebben de beloningsmarktplaats gebouwd, zodat jij dat niet hoeft te doen.

Gebruik Plum's Reward Marketplace om gemakkelijk en veilig beloningen en incentives wereldwijd te versturen.
Nu beginnen

Platform op bedrijfsniveau dat volledig veilig is en ontworpen om te schalen

Data protection is of utmost importance at Xoxoday, and we are committed to providing a safe, secure, and compliant loyalty ecosystem for businesses.